Håll dina medarbetare!

uppdaterade!

En av organisationens viktigaste resurser är medarbetarna men det kan ibland vara svårt att tillgodose behovet av vidareutbildning och kompetenshöjning. Ofta kan det exempelvis vara en utmaning att frigöra den tid som behövs.

Med KlickDatas optimerade lärplattform kan du avsevärt underlätta all form av utbildning. Med vårt intuitiva LMS sänker du tröskeln för medarbetarna att genomföra bl.a. e-kurser och medarbetarundersökningar, samtidigt som du förbättrar effekten av fysiska kurser och seminarier/workshops.

Håll dina medarbetare

uppdaterade!

En av organisationens viktigaste resurser är medarbetarna men det kan ibland vara svårt att tillgodose behovet av vidareutbildning och kompetenshöjning. Ofta kan det exempelvis vara en utmaning att frigöra den tid som behövs.

Med KlickDatas optimerade lärplattform kan du avsevärt underlätta all form av utbildning. Med vårt intuitiva LMS sänker du tröskeln för medarbetarna att genomföra bl.a. e-kurser och medarbetarundersökningar, samtidigt som du förbättrar effekten av fysiska kurser och seminarier/workshops.

KlickDatas lärplattform

Med KlickDatas lärplattform får du en mängd smidiga verktyg för att anmäla, påminna, kunskapstesta och följa upp medarbetarna inför och efter alla former av utbildning. I den uppdaterade versionen har vi behållit allt som var bra, adderat efterfrågade funktioner samt förenklat menyer och skapat ett mer intuitivt gränssnitt. Det är dessutom ännu enklare att addera och administrera nya egna kurser till det befintliga kursutbudet.

Du kan publicera eller länka till:

  • E-kurser.
  • Lärarledda kurser.
  • Blended learning med vissa moment som e-learning och vissa i fysisk mötesform.
  • Seminarier/erfarenhetsutbyten.
  • TED-taks, YouTube-kurser eller -beskrivningar.
  • Onlinekurser från olika leverantörer, exempelvis kurser från Adobe, Microsoft eller motsvarande.

Inget att installera

KlickDatas lärplattform är molnbaserad och kräver ingen komplicerad installation. Med små grepp kan den även anpassas så att den upplevs som en del av företagets intranät, med automatisk inloggning och med den säkerhetsnivå som krävs.

KlickData firar 28 år som utbildningsleverantör 2020! Genom åren har vi levererat drygt 1,5 miljoner utbildningar. 
I KlickDatas lärplatform ingår samtliga befintliga och kommande e-kurser.

KlickData AB (publ), Värtavägen 15, 115 53 Stockholm. Tel: 08-6674980 - E-learning som fungerar sedan 1992