Håll dina medarbetare!

uppdaterade!

En av organisationens viktigaste resurser är medarbetarna. Men ibland kan det vara svårt att tillgodose behovet av vidareutbildning och kompetenshöjning. Ofta kan det exempelvis vara en utmaning att frigöra den tid som behövs. Med KlickDatas optimerade lärplattform (LMS)
kan du avsevärt underlätta all form av utbildning. Du kan sänka tröskeln för medarbetarna att genomföra bl.a. e-kurser och medarbetarundersökningar, men också underlätta och förbättra effekten av fysiska lärarledda kurser och seminarier/workshops. Läs gärna mer om KlickData och vår lärplattform här nedan. Eller se vår nya film. Passa även på att testa vår lärplattform helt utan kostnad!

Håll dina medarbetare

uppdaterade!

En av organisationens viktigaste resurser är medarbetarna. Men ibland kan det vara svårt att tillgodose behovet av vidareutbildning och kompetenshöjning. Ofta kan det exempelvis vara en utmaning att frigöra den tid som behövs. Med KlickDatas optimerade lärplattform (LMS)
kan du avsevärt underlätta all form av utbildning. Du kan sänka tröskeln för medarbetarna att genomföra bl.a. e-kurser och medarbetarundersökningar, men också underlätta och förbättra effekten av fysiska lärarledda kurser och seminarier/workshops. Läs gärna mer om KlickData och vår lärplattform här nedan. Eller se vår nya film. Passa även på att testa vår lärplattform helt utan kostnad!

KlickDatas lärplattform

Med KlickDatas lärplattform får du en mängd smidiga verktyg för att anmäla, påminna, kunskapstesta och följa upp medarbetarna inför och efter alla former av utbildning. I den uppdaterade versionen har vi behållit allt som var bra, adderat efterfrågade funktioner samt förenklat menyer och skapat ett mer intuitivt gränssnitt. Det är dessutom ännu enklare att addera och administrera nya egna kurser till det befintliga kursutbudet.

Du kan publicera eller länka till:
 • E-kurser.
 • Lärarledda kurser.
 • Blended learning med vissa moment
  som e-learning och vissa i fysisk mötesform.
 • Seminarier/erfarenhetsutbyten.
 • TED-taks, YouTube-kurser eller -beskrivningar.
 • Onlinekurser från olika leverantörer, exempelvis
  kurser från Adobe, Microsoft eller motsvarande.

KlickDatas lärplattform

Med KlickDatas lärplattform får du en mängd smidiga verktyg för att anmäla, påminna, kunskapstesta och följa upp medarbetarna inför och efter alla former av utbildning. I den uppdaterade versionen har vi behållit allt som var bra, adderat efterfrågade funktioner samt förenklat menyer och skapat ett mer intuitivt gränssnitt. Det är dessutom ännu enklare att addera och administrera nya egna kurser till det befintliga kursutbudet.

Du kan publicera eller länka till:
 • E-kurser.
 • Lärarledda kurser.
 • Blended learning med vissa moment
  som e-learning och vissa i fysisk mötesform.
 • Seminarier/erfarenhetsutbyten.
 • TED-taks, YouTube-kurser eller -beskrivningar.
 • Onlinekurser från olika leverantörer, exempelvis
  kurser från Adobe, Microsoft eller motsvarande.
LÄS MER OM FUNKTIONER

Inget att installera

KlickDatas lärplattform är molnbaserad och kräver ingen komplicerad installation. Med små grepp kan den även
anpassas så att den upplevs som en del av företagets intranät, med automatisk inloggning och med den
säkerhetsnivå som krävs.
KlickData firar 25 år 2017! Genom åren har vi genomfört drygt 1,5 miljoner utbildningar. I basutbudet i KlickDatas lärplattform ingår över 200 e-kurser. Pedagogiken är väl beprövad och dokumenterat effektiv.
KlickData AB (publ), Värtavägen 15, 115 53 Stockholm. Tel: 08-6674980 - E-learning som fungerar sedan 1992